Personalas

Įstaigoje dirba 37 darbuotojai, iš jų 2 gydytojai, 9 bendrosios praktikos slaugytojos, 26 kitas personalas.
Administracijos personalas:

 • Direktorius      
 • Vyr.buhalterė  
 • Slaugos administratorė  

 Kiti darbuotojai:

 1. Gydytojai
 2. Bendrosios praktikos slaugytojos
 3. Slaugytojos padėjėjos                    
 4. Valytojos                                        
 5. Maisto išdavėja
 6. Socialinis darbuotojas                                           
 7. Ūkio reikalų tvarkytoja                    
 8. Kineziterapeutė                                
 9. Masažuotoja                                   
 10. Kineziterapeuto padėjėja               
 11. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja  
 12. Klinikos laborantė                          
 13. Dietistė         
 14. Virėjos            
 15.  Ūkio dalies vedėjas     
 16. Elektromonteris           
 17. Vairuotojas                 
 18. Pagalbinis darbininkas   
 19. Sandėlininkė                  
 20. Darbų saugos vadovas   
 21. Dezinfektorius               
 22. Kūrikai                           
 23. Raštvedė