Istorija

ligonineMedicina Skaudvilėje turi gilias šaknis, tradicijas. Turimomis žiniomis, kvalifikuota medicininė pagalba Skaudvilės gyventojams pradėta pastoviai teikti XIX a.pabaigoje, įsteigus felčerinį punktą. Tuo metu Skaudvilė buvo valsčiaus centras.Po I-ojo Pasaulinio karo Skaudvilėje buvo įkurta valsčiaus ambulatorija, kurioje dirbo bendrojo profilio gydytojas ir akušerė.1950 m. Skaudvilė tampa naujai sukurto rajono centru su miesto teisėmis. Pradedama organizuoti rajoninė ligoninė, kuri buvo atidaryta1952 m. gruodžio mėn.( pirmasis vyr. gydytojas A. Ruškys ).Čia buvo 25 lovos: 7 akušerinės, 3 ginekologinės ir 15 terapinių.1958 m. lovų skaičius padidėjo iki 46. Papildomai atsirado 2 chirurginės, 5 pediatrinės, 8 tuberkuliozės ir 8 infekcinės lovos.
1962 m. gale Skaudvilės rajonas buvo panaikintas ir įsiliejo į Tauragės rajoną. Šis procesas neaplenkė ir ligoninės, buvo naikinami smulkūs skyriai ir palikta 45 lovų terapinis skyrius ir 30 lovų infekcinių ligų skyrius.

1982 m. pradėjo veikti tipinė ambulatorija, veikia rentgeno kabinetas ( vyr. gydytojas A. Račkauskas ). 1996 m. buvo panaikintas infekcinis ligų skyrius, o nuo 1997 metų ligoninė reorganizuojama į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. Jai, pradedant nuo 1988 metų, vadovauja direktorius Antanas Guobys.
Šiuo metu ligoninėje yra 50 palaikomojo gydymo lovų, finansuojamų iš ligonių kasų bei 15 lovų, kurios buvo įsteigtos Tauragės rajono Tarybos sprendimu, bei išlaikomos iš savivaldybės biudžeto.Šios lovos skirtos žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė slauga ir globa. Kadangi tai yra vienintelė tokio tipo ligoninė Tauragės savivaldybėje, tad ir ligoniai čia guldomi iš įvairiausių rajono kampelių. Tai daugiausia sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, onkologiniais susirgimais, po persirgtų galvos smegenų insultų, traumų, kiti neįgalūs ligoniai.Visiems jiems reikalinga kvalifikuota ir profesionali pagalba.Mūsų misija – padėti žmogui kovoje su sunkiomis ligomis, su kančia, skausmu, dvasinėmis problemomis.Tai atlieka darnus ir kvalifikuotas kolektyvas.Iš viso ligoninėje dirba 36 darbuotojai, iš jų  - 18 vien slaugos personalas. Ligoninėje dirba profesionali kineziterapeutė su padėjėja, veikia masažo kabinetas, fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas, klinikinė laboratorija. Kasdien ligonius apžiūri 2 gydytojai.Sutartinai dirbdamas kolektyvas tiek šiltu žodžiu, tiek profesionalumu padeda ligoniui įveikti ligą, kuo greičiau integruotis į bendruomenę.
Ligoninė į naujai suremontuotą  pastatą persikėlė 1999 metų pabaigoje, kai Tauragės rajono biudžeto lėšomis buvo atliktas  buvusio vaikų darželio – lopšelio pastato remontas.Tuo metu tai buvo viena iš pavyzdingiausių tokio tipo ligoninių Lietuvoje.Dalyvaudami Nyderlandų fondo programoje, įsirengėme nuosavą biologinio nuotėkų valymo įrenginį. Įsisavinus sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo projekto lėšas, įsirengėme centralizuotą vėdinimo sistemą, veikia palatinė ligonių signalizacijos sistema. Ligoniai maudomi modernioje vonioje su specialiais keltuvais, slaugytojų darbą palengvina šiuolaikiška basoninė. Įsigijome keliolika specialių čiužinių, pragulų profilaktikai. Sava virtuvė gamina skanų ir kokybišką maistą.                  Nuolat gražiname savo aplinką. 2005 m. tapome aplinkos tvarkymo konkurso nugalėtojais.
Stengiamės, kad mūsų ligoniams būtų šviesu, gera ir jauku.