Reorganizacija

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKAUDVILĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS ANTANO GUOBIO

KREIPIMASIS

 

Gerb. Pacientai,

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Mūsų įstaigos kolektyvas pasižymi atsakingu požiūriu į darbą, kurį atlieka taikydami ne tik profesines žinias, bet ir vadovaudamiesi vertybėmis iš kurių svarbiausios : atjauta, pagarba pacientams ir kolegoms, sąžiningumas, etiškas elgesys bei atidumas,  dėmesys pacientams.

Mes prisijungiame prie valstybės iniciatyvos prieš neoficialius mokėjimus ir kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti pasitikėjimo telefonu 861683696 arba kreiptis į įstaigos administraciją.

Geriausia dovana medikui yra Jūsų padėka ir pagerėjusi sveikata.