MOKAMŲ PASLAUGŲ PACIENTAMS, PAGEIDAUJANTIEMS GYDYTIS VIRŠ 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER METUS, TEIKIMO TVARKA

  1. Paciento arba jo šeimos narių prašymas įstaigos direktoriui suteikti šią paslaugą.
  2. Pacientas už suteiktas paslaugas apsimoka pagal tuo metu galiojančią lovadienio bazinę kainą į įstaigos kasą arba perveda pinigus į įstaigos sąskaitą banke.
  3. Pasikeitus lovadienio įkainiui, pacientas arba jo šeimos nariai informuojami papildomai.
  4. Besinaudojantys šia mokama paslauga, pacientai turi tas pačias teises kaip ir kiti ligoniai, besigydantys ligoninėje. Jiems galioja ir tos pačios vidaus tvarkos taisyklės.

MOKAMOS PASLAUGOS PACIENTAMS, PAGEIDAUJANTIEMS GYDYTIS VIRŠ 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER METUS, LOVADIENIO BAZINĖ KAINA (BALAIS) NUO 2016 07 01 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Balo vertė

Lovadienio bazinė kaina (balais) eurais

1.

Slauga ir palaikomasis gydymas

114

1

30.58

2.

Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

1976

1

39.79

3.

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I

1977

1

41.89

4.

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II

1978

1

50.44

5.

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

1979

1

32.60