Pacientų kreipimosi bei guldymo į ligoninę tvarka:

  • pacientai, kreipdamiesi dėl stacionarinio gydymosi ir slaugos, privalo turėti pasą ir kitus paciento teisę į nemokamą sveikatos priežiūrą patvirtinančius dokumentus;
  • siuntimą pacientui išduoda ambulatorinės (šeimos) arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas;
  • pacientai į ligoninę hospitalizuojami, kai yra galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas;
  • pacientai į ligoninę guldomi tik esant jų sutikimui, o jei pacientas neveiksnus – esant jo įstatyminių atstovų sutikimui;
  • į ilgalaikės slaugos lovas neterminuotai slaugai bei gydymui nukreipia Tauragės raj. savivaldybės globos ir rūpybos skyrius;
  • gydytis palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje turi teisę tik šio rajono savivaldybės gyventojai.