PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Skaudvilės  palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus

2015 m. liepos  8 d. įsakymu Nr. ĮV-10

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  SKAUDVILĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

 TAISYKLĖS

TURINYS

 

 

           I.            BENDROSIOS NUOSTATOS

         II.            SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS ir dokumentavimas. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS.

       III.            SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

       IV.            PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

         V.            REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

       VI.            TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

     VII.            TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

   VIII.            PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

       IX.            PIRKIMO SUTARTIS

         X.            PRELIMINARIOJI SUTARTIS

       XI.            SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

     XII.            SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

   XIII.            SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

   XIV.            SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

     XV.            SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS

   XVI.            SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

 XVII.            ELEKTRONINIS AUKCIONAS

XVIII.            MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

   XIX.            SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

     XX.            INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

   XXI.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Skaityti visą dokumentą...